Nasze zaangażowanie

Na drodze do
zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Cocoa Life to globalny program zrównoważonej uprawy ziaren kakaowca realizowany przez Mondelēz International. Kakao jest głównym składnikiem naszej czekolady i ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Cel: długoterminowa poprawa warunków życia i pracy plantatorów kakao i ich rodzin, a ponadto zapewnienie produkcji kakao wysokiej jakości. Dzięki Cocoa Life robimy to co właściwe – troszczymy się o środowisko i lokalne społeczności.

Podejmujemy konkretne działania mające na celu m.in. zapobieganie zmianom klimatycznym, promocję równouprawnienia kobiet i mężczyzn, walkę z ubóstwem oraz przeciwdziałanie pracy dzieci.

Cocoa Life podejmuje te wyzwania w sposób globalny w sześciu krajach uprawiających kakao: Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indonezja, Republika Dominikańska, Indie i Brazylia. Cocoa Life działa ramię w ramię z mężczyznami i kobietami, którzy utrzymują się z produkcji kakao. Koncentrujemy się na przekształceniu uprawy kakao w dochodowy dla rolników biznes. Obejmuje to również: tworzenie integracyjnych, silnych społeczności oraz ochronę i ponowne zalesianie lasów.

Logo Mondelez International - Cacao Life

W ciągu dziesięciu lat w ramach programu Cocoa Life zainwestowano 400 milionów dolarów w celu wsparcia 200 000 plantatorów kakao i poprawy jakości życia ponad miliona ludzi w społecznościach zajmujących się uprawą kakao.
Do 2025 r. wszystkie marki produkujące czekoladę należące do Mondelēz International będą otrzymywać kakao dzięki Cocoa Life

Photo Classroom

Dla dobra dzieci

Potępiamy wykonywanie pracy przez dzieci i jednocześnie współpracujemy z partnerami, by globalnie zająć się podstawowymi jej przyczynami i skoncentrować się na społecznościach rolniczych. Nasze działania w zakresie eliminacji pracy wykonywanej przez dzieci mają trzy etapy: koncentrują się one na zapobieganiu, monitorowaniu i eliminacji, ze szczególnym naciskiem na wyeliminowanie rzeczywistych przyczyn pracy dzieci. Pomagamy plantatorom uprawiającym kakao odnieść sukces i konsekwentnie pracujemy nad likwidacją ubóstwa, wzmocnieniem pozycji kobiet i społeczności, stworzeniem infrastruktury edukacyjnej i zapewnieniem dzieciom odpowiedniego wykształcenia.

Zakończenie pracy dzieci w regionach uprawy kakao w Afryce Zachodniej nie jest zadaniem, które możemy wykonać w pojedynkę. Mamy po swojej stronie silnych partnerów, takich jak World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI), aby stworzyć systemowe podejście, które skutecznie zwalcza przyczyny pracy dzieci.

Photo FPO

Aby wzmocnić nasze działania, zleciliśmy firmie Embode zajmującej się prawami człowieka przeprowadzenie kontroli dotyczących pracy wykonywanej przez dzieci w społecznościach trudniących się produkcją kakao w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghanie i Indonezji. W oparciu o zalecenia Embode współpracujemy z organami rządowymi, dostawcami i organizacjami pozarządowymi.


Więcej informacji dotyczących programu Cocoa Life znajdziesz na stronie: www.cocoalife.org

Dla zrównoważonej uprawy oleju palmowego

Nasza klasyczna czekolada Milka nie zawiera oleju palmowego. Do produkcji nadzień czekoladowych oraz niektórych wyrobów ciastkarskich używamy oleju palmowego. Olej palmowy jest wyraźnie widoczny na liście składników tych produktów.


Olej palmowy jest ważnym składnikiem w wielu naszych recepturach ze względu na swoje właściwości.

Łatwo się rozsmarowuje, jest kremowy w temperaturze pokojowej i może być stosowany na wiele różnych sposobów. To sprawia, że jest on cenionym i niezbędnym olejem do produkcji żywności. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważone pozyskiwanie oleju palmowego w celu ochrony siedlisk naturalnych, powstrzymania wylesiania, ochrony praw człowieka i ograniczenia zmian klimatycznych. Od 2018 roku zaopatrujemy się w 100% w nasz olej palmowy u dostawców, którzy działają w sposób zrównoważony i transparentny.


Istnieje kilka powodów, dla których, jak wiele innych firm, używamy oleju palmowego. Nie tylko dlatego, że alternatywy (np. soja) wymagają pięciokrotnie większej powierzchni do produkcji tej samej ilości oleju. Ma to zasadnicze znaczenie w świecie, w którym grunty rolne są rzadkością. Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani, że właściwym podejściem jest produkcja oleju palmowego w sposób zrównoważony i zapisaliśmy to również w naszym planie działania dotyczącym oleju palmowego.


Więcej informacji na temat Mondelēz International Palm Oil Action Plan można znaleźć na stronie: https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/ESG-Topics/Palm-Oil


Firma Mondelez Polska, dystrybutor marki Milka na rynku polskim, jest także członkiem Polskiej Komisji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, która została zainicjowana przez lokalny oddział WWF. Wspólnie z WWF i innymi firmami aktywnie zachęcamy inne organizacje do pozyskiwania oleju palmowego tylko w sposób zrównoważony. Więcej na temat koalicji i oleju palmowego można przeczytać na stronie http://www.olejpalmowy.com/